Các sản phẩm quà tặng gỗ của chúng tôi được quy định bảo hành như sau:

+ Chúng tôi cam kết bảo hành những sản phẩm hư hỏng do thiết kế hoặc lỗi kỹ thuật như trong thỏa thuận.

+ Thời gian bảo hành của từng loại sản phẩm khác nhau và do đó chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách hàng thời gian bảo hành của từng loại sản phẩm. 

+ Sau khi nhận hàng xin Quý khách kiểm tra tình trạng của những sản phẩm và phản ánh kịp thời cho chúng tôi.